Από το 2016 λειτουργούν στη Σχολή Εργαστήρια Μουσικών Συνόλων.Οι σπουδαστές, με βάση την ιδιαιτερότητα του οργάνου που μαθαίνουν, μπορούν να παρακαλουθήσουν Εργαστήρια για διαφορετικές περιοχές του Ελληνικού χώρου, αλλά και διαφορετικά είδη μουσικής .Επιθυμητή είναι η συμμετοχή και των σπουδαστών των Τμημάτων Τραγουδιού.Η διάρκειά τους είναι 90′ και κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει περισσότερα από ένα.

Close
Go top