Στο «Τμήμα Βιωματικής Μουσικής Διαπαιδαγώγησης» τα παιδιά με το μουσικό και θεατρικό παιχνίδι έρχονται σε επαφή με τα παραδοσιακά τραγούδια, τα μουσικά όργανα και τους ρυθμούς, αλλά και τα λαϊκά παραμύθια, ήθη και έθιμα. Αυτή η βιωματική μουσική διαπαιδαγώγηση αξιοποιεί το σημαντικό ρόλο που έχει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, χωρίς να εστιάζει στην απομνημόνευση πληροφοριών. Στόχος των παιχνιδιών είναι η ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων μέσω της αισθητικής απόλαυσης, της ψυχαγωγίας  και  της ομαδικότητας. Η διάρκεια του μαθήματος είναι 45’ λεπτά κάθε εβδομάδα.

Close
Go top