Στη Σχολή λειτουργούν ομαδικά τμήματα θεωρίας ,η παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της φοίτησης των σπουδαστών.Στα τμήματα αυτά παραδίδονται μαθήματα για την απόκτηση σφαιρικής γνώσης της παραδοσιακής ,λαϊκής και λόγιας μουσικής.Η συνολική διάρκειά τους εβδομαδιαίως είναι 90′ και παρέχονται δωρεάν. Τα μαθήματα που μπορούν να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές  είναι:

Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής ,
Θεωρία Ανατολικής Μουσικής (Μακάμ),
Ρυθμολογία Παραδοσιακής , Λαϊκής και Λόγιας Μουσικής,
Στοιχεία Βυζαντινής Μουσικής,
Οργανογνωσία Παραδοσιακών και Λαϊκών οργάνων.

Close
Go top