Οι σπουδαστές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα μεγάλο ρεπερτόριο παραδοσιακών τραγουδιών από όλη τη Ελλάδα. Με την καθοδήγηση του υπεύθυνου  καθηγητή μπορούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση για τα τραγούδια της κάθε περιοχής, μελετώντας το ιδιαίτερο ύφος ,τη σωστή τοποθέτηση της φωνής,αλλά και όποια θεωρητικά στοιχεία, γλωσσικά,λαογραφικά και άλλα υπάρχουν για αυτά. Η Σχολή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιεί συναυλίες και εκδηλώσεις, στις οποίες λαμβάνουν μέρος και οι σπουδαστές του τμήματος μαζί με τα εργαστήρια και τις ορχήστρες της Σχολής. Η διάρκεια του μαθήματος είναι 60′ την εβδομάδα.

Close
Go top