Χορωδία Ενηλίκων

Η χορωδία ενηλίκων αποτελεί την επίσημη χορωδία της σχολής και την εκπροσωπεί σε κάθε της εκδήλωση. Με τη διδασκαλία του υπεύθυνου καθηγητή αποβλέπει σταθερά στη διαρκή αναβάθμισή της, μέσω ενός ολοκληρωμένου κύκλου σπουδής των τραγουδιών. Σε κάθε μάθημα, με τρόπο απλό και κατανοητό, για κάθε τραγούδι που διδάσκεται, γίνεται θεωρητική ανάλυση(κλίμακα, ρυθμός, σολφέζ) , με κύριο στόχο την ορθή ερμηνεία, τη σωστή εκμάθηση και την φωνητική καλλιέργεια όλων και κάθε μέλους χωριστά. Παράλληλα παρουσιάζονται βασικά γλωσσικά, λαογραφικά ή ιστορικά στοιχεία, ώστε η γνώση που παρέχεται να έχει το βάθος και την ποιότητα που αρμόζει. Η διάρκεια του μαθήματος(πρόβας) είναι δύο ώρες την εβδομάδα.

Παιδική χορωδία

Η παιδική χορωδία απευθύνεται σε όλους τους μικρούς σπουδαστές της Σχολής και σε παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών. Η συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη για να αποκτήσουν ένα βασικό ρεπερτόριο της παραδοσιακής μουσικής, να μάθουν να τραγουδούν σωστά και να αναπτύξουν αίσθημα δημιουργικότητας και πνεύμα ομαδικότητας. Η παιδική χορωδία συμμετέχει σε συναυλίες και παραστάσεις της Σχολής .Η διάρκεια του μαθήματος είναι 60’ λεπτά την εβδομάδα.

Close
Go top